Over ons

Agro-Energiek bvba is een familiebedrijf uit Zomergem nabij Gent actief in de landbouw- en hernieuwbare energiesector. Met de uitbating van een agrarische biogasinstallatie produceren we groene stroom, groene warmte én organische meststoffen.

Producent van duurzame energie

Door de productie van groene stroom en warmte werken we dagdagelijks mee aan het behalen van de Vlaamse en Europese beleidsdoelen om tegen 2030 meer energie te halen uit hernieuwbare bronnen. Wij dragen zo ons steentje bij om minder afhankelijk te worden van schaarse en niet-duurzame, geïmporteerde energievormen zoals vnl. aardgas.

Biogas, een betrouwbare energiebron als alternatief

Energie uit biogasvergisting vormt een mooie aanvulling op zonne-en windenergie. Door een continue productie zorgen we ervoor dat ook zonder zon of wind de lampen blijven branden. Dankzij biogas creëren we een veilige energiebron die toelaat om kernenergie beetje bij beetje te kunnen afbouwen.

Bovendien dragen we via de biogastechniek bij aan het verkleinen van de uitstoot van broeikasgassen door tegelijkertijd warmte én elektriciteit op te wekken. Mooie energie dus, met aandacht voor de toekomst van de volgende generaties!

Wist je dat Agro-energiek bvba op jaarbasis elektriciteit produceert dat overeenkomt met het verbruik van een kleine 5000 gezinnen?

Wist je dat door de elektriciteit en warmte tegelijkertijd op te wekken met de wkk-motoren, ipv elk afzonderlijk, Agro-energiek bvba voor een CO2 reductie zorgt gelijk aan een equivalent van een uitstoot van 10 000 personenwagens per jaar?

Wist je dat 1 MW vermogen door biogas gelijk is aan 10 MW vermogen door wind zowel op vlak van groene energie productie als op C02 besparing inzake klimaat. Wist je dat Agro-energiek bvba zo’n 2.2 MW geïnstalleerd vermogen uitbaat.

Valorisatie van mest en reststromen

Om tot biogasproductie te komen, verwerkt Agro-Energiek mest en afvalstromen afkomstig van de landbouw, agro- en voedingsindustrie. Wij valoriseren deze organische reststromen tot eindproducten klaar om te exporteren. Door het produceren van producten rijk aan humus en voedingselementen voor planten en gewassen sluiten we de kringloop. Wie bieden hiermee ook een sterk alternatief voor de akkerbouwer en tuinder ter vervanging van dure en energieverslindende kunstmeststoffen!

Onze akkerbouwactiviteit

Met de akkerbouwtak binnen ons bedrijf telen we naast aardappelen voornamelijk maïssoorten specifiek ontwikkeld voor een optimale energieproductie. We gebruiken ze als vaste basis voor ons vergistingsmenu. Via onze akkerbouwactiviteit kunnen we de kenmerken en mooie resultaten van de digestaatproducten zelf ervaren en eventueel bijsturen waar nodig. Het landbouwmateriaal dat we hiervoor gebruiken kunnen we ook inzetten bij collega landbouwers.