Ons bedrijfsproces

Tijdens ons productieproces hanteren wij hoge kwaliteitsnormen. Onze ervaring, passie en certificaten garanderen een transparant proces met continue monitoring en klantgerichte eindproducten tot doel.

Fase 1: Van vergisting tot biogas

Agro-energiek vergist jaarlijks zo’n 60 000 ton energieteelten, mest en reststromen van de agro-voedingsindustrie. Resten van onder andere aardappelverwerking, graanresten, ontpakte levensmiddelen worden verwerkt tot biogas. Het is een biologisch proces waarbij micro-organismen bij een bepaalde temperatuur, zuurtegraad en een optimale menging organische reststoffen omzetten in biogas. Dit gas wordt vervolgens opgeslagen onder de nagenoeg drukloze gasmembranen die bovenop de vergisters staan.

Fase 2: Van gas tot hernieuwbare elektriciteit en warmte

Het biogas gebruiken we vervolgens als biobrandstof voor onze wkk-motoren (=warmtekrachtkoppeling) met een vermogen van 2.7 MWe/uur. Deze motoren zetten het biogas om tot hernieuwbare energie onder de vorm van groene elektriciteit en warmte. De elektriciteit verkopen we aan verschillende energieleveranciers die groene energie aanbieden.

Fase 3: Hygiënisatie en kwaliteitscontrole

Nadat de mix van energieteelten, mest en reststromen volledig uitgegist is, hygiëniseren we de vloeibare massa door het een uur op 70 °C te brengen. Hierdoor verdwijnen resterende kiemen van mest of reststromen conform met de Europees geldende normen. Meermaals per jaar wordt ons bedrijf hiervoor aan tal van audits en staalnames onderworpen met als resultaat dat we sinds jaar en dag in het bezit zijn van een erkenning volgens de Europese Verordening (EG) 1069/2009 en onze eindproducten over het Vlaco en ECN QAS keuringsattest beschikken.

Fase 4: Van digestaat tot organische mestkorrel

Na dit hygiënisatie proces wordt deze vloeibare massa, ook wel digestaat genoemd, ingedroogd met de beschikbare warmte van de wkk tot een droge organische mestkorrel. Zo worden de overgebleven voedingselementen gerecupereerd en ingezet voor de groei van gewassen en planten. Dankzij het droogproces reduceren we aanzienlijk het volume van de vloeibare eindproducten en bijgevolg ook het transport.

Fase 5: Luchtwassing

Als laatste stap in het bedrijfsproces wordt de lucht van de loodsen en drogers gewassen in twee luchtbehandelingsinstallaties. Stof en ammoniak worden uit de lucht opgevangen om vervolgens via een biologische activiteit ook de geurpartikels uit de proceslucht te zuiveren. Dit gebeurt in nauw overleg met de milieu-coördinator, de milieu-inspectie en een erkend deskundige om de beste resultaten te bereiken.